teisipäev, 22. aprill 2008

Katsevahenditest lähemalt

Andmekogujad ja sensorid

2008/2009 aastal varustame pilootkoolid füüsika laborites kasutust leidvate seadmetega.
Iga kool, vastavalt oma õpilaste arvule, saab ühe õpetajakomplekti ja kuni 10 õpilase komplekti.
Andmekoguja:
  • iseseisev digitaalne agregaat
  • sobib kasutamiseks nii klassiruumis kui õues
  • pritsme- ja põrutuskindel
  • akutoitel
  • andmeid saab arvutisse üle kanda USB kaabli abil
  • kaasas on ka vastav tarkvara

Sensorite (mõõdikute) valikul oleme lähtunud kehtivast füüsikaainekavast, mitmed sensorid leiavad kasutust ka teistes loodusteaduse ainetes.

Eesti koolidest on sarnased katseseadmed kasutusele võtnud Tallinna Reaalkool ja Tartu Kivilinna Gümnaasium. Klõpsates lingile, võite tutvuda Reaalkooli näidistunniga (9.klassi füüsika) http://www.youtube.com/watch?v=CobE2em--78

neljapäev, 17. aprill 2008

Konkurss

Tiigrihüppe Sihtasutus kuulutab välja konkursi "IKT Loodusteadustes", mille tulemusena valitakse 10 pilootkooli, kellele antakse üle katsevahendite komplektid loodusteaduse tundides kasutamiseks.

Osalema on oodatud kõik gümnaasiumid. Konkursil lõpptähtaeg on 19.mai 2008

Konkursi tingimused:
· Konkursil saavad osaleda vaid gümnaasiumid
· Vajalik koolijuhi kirjalik nõusolek projektis osalemiseks (vabas vormis avaldus)
· Õpetaja valmisolek projektis osalemiseks (palun lisada nimed ja allkirjad koolijuhi avaldusele)
· Ainekabineti olemasolu
· Kindel kontaktisik, et suhelda Tiigrihüppe Sihtasutusega
· Kohustus osaleda õpetajate koolitusel, Tiigrihüppe SA poolt korraldatavatel üritustel, konkurssidel 2008/2009. õppeaasta vältel
· 1 A4 essee teemal “Mida on meie kool teinud loodusteadusliku hariduse edendamiseks”
· Kooli valmisolek kindlustada seadmed vajalike lisamaterjalidega (magnetid, poolid, joonlauad jne, mis vajalik katsete sooritamiseks)

Kuna riigihanke võitja ei ole veel selgunud, ei saa me ka avaldada täielikku nimekirja komplektis sisalduva kohta.

Palun saatke tähitud ümbrikud aadressil:
IKT Loodusteadustes
Tiigrihüppe SA
Mustamäe tee 60
Tallinn, 12916

reede, 11. aprill 2008

IKT Loodusteadustes

"IKT Loodusteadustes" on 2008 aasta kevadel alanud projekt, mille initsiaatoriks on Tiigrihüppe Sihtasutus, koostöös Haridus-ja Teadusministeeriumiga.


Projekti eesmärk on elavdada ja mitmekesistada gümnaasiumiastme loodusteaduste tunde uute IKT-põhiste vahendite abiga.
2008/2009 õppeaastal varustame 10 kooli digitaalsete katsevahenditega - andmekogujate ja anduritega.

Esimesel aastal ostab Tiigrihüppe SA peamiselt füüsika katsevahendeid, projekti edenedes laieneme ka keemia ja bioloogia ainele.

Kellele ja milleks?
On kibe tõde, et paljude koolide loodusteaduste kabinettide sisseseade ei paku võimalust just hõisata. Klass, kus riiulitel laiutavad katsevahendid, mis tihti katki või oma vanuselt õpilased üle trumpavad - tingb tihti olukorra, kus õpetajates ei saa ega ka taha lastega katseid teha. Ometi just läbi katsetamise, saab õpetaja viia käistletava teema õpilasele lähemale, näidata õppeaine seost reaalse, ümbritseva eluga.


Ainult teooria tundmisest ei piisa, et mõista näiteks füüsika seaduspärasusi, paratamatult tekkib side õpituga kergemini, kui raamatust loetu kohe ka läbi proovitakse.
10 aastat tagasi, kui ma ise gümnaasiumis käisin, tehti katseid paraku üsna harva ja mitte selle pärast, et õpetaja poleks seda tähtsustanud või meie soovinud, vaid põhjusel, et meil lihtsalt polnud vajalikku atribuutikat. Samas, näiteks vooluringi koostamine, on vahvasti meeles!

Et praegused ja tulevased gümnasistid ei sattuks samasse olukorda, kus soov "käed külge panna" on olemas, kuid vahendeid napib, pakume Teile, kallid koolijuhid ja füüsikaõpetajad võimalust, astuda samm edasi!

Osaledes "IKT Loodusteadustes" konkursil, annate oma õpilastele võimaluse õppida uut moodi!